Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Thông tin chung

Trang này hiển thị email, nickname tài khoản Ship Xanh của bạn. Bạn có thể đổi mật khẩu Ship Xanh tại trang này

Hướng dẫn đổi mật khẩu Ship Xanh

Mở đường link ở trên, sau khi nhấn nút "Thêm/Đổi mật khẩu" Ship Xanh sẽ gửi cho bạn 1 email (nếu không nhận được email, hãy kiểm tra trong mục thư rác trong hòm thư của bạn).
Trong nội dung email bạn sẽ thấy đường link đặt mật khẩu mới, hãy nhấp vô đường link đó và đặt mật khẩu mới
Ví dụ về hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Ship Xanh