Tiện ích Ship Xanh trên trình duyệt

Giúp bạn copy nội dung, hình ảnh, video sản phẩm của shop khác về shop của bạn, bạn có thể copy đơn lẻ hoặc hàng loạt, cùng với nhiều tính năng phân tích hiển thị thêm thông tin mà sàn không cho xem

Tiện ích Ship Xanh không lưu bất kỳ tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin gì liên quan đến tài khoản của bạn nên bạn yên tâm sử dụng.

Hướng dẫn thêm tiện ích Chrome Ship Xanh vào trình duyệt trên máy tính

Last updated