Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Tài khoản thanh toán

Khi khách muốn xin shop tài khoản để chuyển khoản, bạn có thể in QR code vào hóa đơn để khách quét mà không cần nhập số tiền, không cần nhập nội dung chuyển khoản

Thêm tài khoản thanh toán vào Ship Xanh

Chọn ngân hàng mà bạn muốn thêm, nhập vào tên chủ tài khoản dạng không dấu (ví dụ: NGUYEN TUAN ANH), số tài khoản rồi nhấn nút thêm
Hướng dẫn thêm tài khoản thanh toán vào Ship Xanh
Hướng dẫn thêm tài khoản thanh toán vào Ship Xanh
Bạn có thể thêm nhiều tài khoản ngân hàng mà bạn có, rồi chọn 1 tài khoản làm tài khoản mặc định để in vào hóa đơn cho khách. Xem thêm tại menu Bán hàng