Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Nhân viên

Đối với shop lớn, để vận hành tốt bạn sẽ có nhân viên Bán hàng và Nhân viên kho. Ship Xanh sẽ giúp bạn bảo mật thông tin nhạy cảm như giá nhập, lợi nhuận, nguồn hàng chỉ có bạn được phép truy cập.
Bỏ qua hướng dẫn này nếu shop của bạn không có nhân viên

Thêm nhân viên vào tài khoản Ship Xanh

Nhân viên của bạn phải có tài khoản Ship Xanh, bạn có thể tự tạo cho họ giống như tạo một tài khoản Ship Xanh bình thường
Nhấn nút + để thêm nhân viên vào tài khoản của Ship Xanh của bạn, sau đó nhập tài khoản Ship Xanh của nhân viên vào, chọn vai trò của nhân viên đó trong shop của bạn. Có những vai trò:
  • Nhân viên kho (phụ trách xuất và nhập, ví dụ: đóng đơn cho khách, kiểm hàng nhập kho)
  • Nhân viên bán hàng (lên đơn cho khách sỉ, lẻ, khách ship ngoài sàn)
Nhân viên kho: Bạn có thể chia việc cho nhân viên kho, Ship Xanh sẽ phân bổ đồng đều giúp bạn sớm nhận ra ai làm việc hiệu quả hơn ai, xem thêm tại menu Bán hàng => Chờ đóng gói
Dropship: Nếu ai đó muốn làm dropship cho bạn, hãy thêm họ vào làm nhân viên bán hàng. Họ sẽ lên đơn trực tiếp và việc của Ship Xanh là khép kín quy trình tiền - hàng giữa bạn và bạn dropship
Sau khi thêm xong, bạn sẽ cần phải chờ bạn nhân viên đó đồng ý. Để đồng ý lời mời của bạn, bạn nhân viên đó cần truy cập https://shop.shipxanh.com/me/members bằng tài khoản Ship Xanh mình và xác nhận đồng ý