Thêm Shop
Thêm các shop Shopee của bạn vào Ship Xanh để quản lý tin nhắn, đơn hàng và đăng sản phẩm hàng loạt.
Mở phần mềm Ship Xanh ra rồi chọn mục Sàn, rồi nhấn vào dấu + ở cạnh mục SHOPEE
Đặt tên shop chính là tên đăng nhập của shop, sau đó bạn sẽ đăng nhập vào shop đó. Hãy nhấn vào Nhớ tôi để lần sau không phải đăng nhập lại mỗi khi mở Ship Xanh.
Lưu ý: Ship Xanh không lưu bất kỳ thông tin đăng nhập nào của shop, nên các shop yên tâm vấn đề bảo mật.
Copy link