Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Sản phẩm

Ship Xanh tự động đồng bộ tồn kho các shop của bạn trên các sàn Thương mại điện tử. Số liệu sản phẩm này sẽ là tiêu chuẩn để tính tồn kho, lợi nhuận, giá nhập, giá bán. Cách tạo rất nhanh,
Bỏ qua hướng dẫn này nếu bạn không dùng Ship Xanh để tạo đơn ship ngoài cho khách, không bán tại cửa hàng, tạo báo giá cũng như không quản lý tồn kho
Đừng ngại tạo sản phẩm trong kho, đã có cách tạo siêu nhanh bằng cách copy từ nhiều nguồn có sẵn, hãy xem
Bạn nên:
  • Nhập đủ cân nặng, kích thước sẽ giúp việc đặt đơn ship ngoài không bị thiếu cân
  • Nhập đúng giá nhập, giá bán sẽ tính được giá trị đơn hàng nhập kho để tiện theo dõi công nợ với nhà cung cấp
  • Nhập đúng khởi tạo tồn kho sẽ giúp bạn theo dõi món nào còn món nào hết. Bỏ qua nếu bạn ko cần theo dõi tồn kho
Để xem lịch sử biến động hoặc đặt lại số lượng tồn kho của phân loại hàng, hãy nhấp vào con số tồn kho của phân loại hàng đó. Ship Xanh thống kê chi tiết thời điểm trừ, đơn hàng liên quan,...

Cách 1: Copy sản phẩm từ nhiều nguồn vào kho Ship Xanh

Ship Xanh không chỉ có tính năng copy sản phẩm từ nhiều nguồn rồi đăng lên các sàn Thương mại điện tử hoặc Website của bạn, mà còn có tính năng copy sản phẩm đó về làm sản phẩm kho của bạn. Hãy xem hướng dẫn copy sản phẩm, chú ý bước 1 bạn sẽ được hỏi đăng lên đâu? thì hãy chọn là Stock

Cách 2: Thêm thủ công sản phẩm vào kho Ship Xanh

Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm nào có sẵn trên mạng để mà copy thì bạn cũng có thể tự tạo ra nó bằng cách nhấp vào nút + để thêm sản phẩm
Hãy gắn tags cho sản phẩm để tiện phân loại chúng bằng cách dùng Bộ lọc
Rê chuột lên giá của sản phẩm, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan