Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Phiếu xuất

Bạn có thể in ra phiếu xuất để người nhận ký nhận, điều này sẽ làm bằng chứng khiếu lại trong trường hợp các đơn hàng đó có vấn đề thất lạc hoặc chậm trễ.
Bỏ qua hướng dẫn này nếu bạn ít đơn & thấy không cần thiết. Sau khi giao hàng bạn không cần phải chuyển trạng thái đơn sang Đã Gửi, vì Ship Xanh tự động chuyển sau mỗi tiếng
Mở trang https://shop.shipxanh.com/stock/exports, để xem danh sách các phiếu xuất
Chỉ cần có đơn hàng ở trạng thái Đã đóng gói là bạn có thể tạo phiếu xuất cho một hoặc nhiều đơn
Mở Bán Hàng => Đã Đóng Gói, bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng có trạng thái Đã Đóng Gói, lúc này Ship Xanh sẽ tự động thống kê số lượng đơn của từng bên vận chuyển, bạn chỉ cần nhấp vào dấu + để tạo phiếu xuất.

Khiếu nại việc chậm cập nhật

Ví dụ: Lúc xác nhận đơn hàng Shopee bạn chọn giao hàng ngày 15/10 và bạn đã giao đi đúng ngày đó, có chữ ký của bên vận chuyển trên Phiếu Xuất Kho.
Nếu đến cuối ngày mà bên vận chuyển vẫn chưa cập nhật trạng thái đã lấy hàng cho tất cả các đơn thì bạn phải khiếu nại lên shopee. Nếu không khiếu nại thì bạn sẽ bị ghi nhận giao trễ, nhẹ thì bị giảm tương tác, nặng thì ăn tạ, để lâu quá thì bị Hủy đơn tự động (bạn sẽ mất tiền dù đã giao hàng đi)
Email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng shopee chưa cập nhật Đã lấy hàng, mặc dù shop đã giao
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop vẫn chưa chuyển sang trạng thái đã lấy hàng, mặc dù shop đã giao cho bên vận chuyển. Danh sách các mã vận đơn gồm có:
[ liệt kê các mã vận đơn ra đây, mỗi dòng 1 mã. Nếu nhiều thì xuất ra file excel từ chi tiết phiếu xuất trên Ship Xanh ]
Đính kèm: file ảnh chụp Phiếu Xuất Kho có chữ ký của bên vận chuyển