Đối soát
Bạn nên đối soát thường xuyên để chắc chắn rằng Shopee đã trả đủ tiền cho đơn hàng chưa. Một số bạn bị hụt tiền do bên vận chuyển trừ thêm phí dù đã set đúng cân
Bạn vào menu QUẢN LÝ SHOP > Danh Sách Shop bấm Đối Soát ở shop shopee tương ứng
Bạn chọn ngày bắt đầu đối soát và ngày kết thúc sau đó bấm nút Đối Soát nhé, nó sẽ quét các giao dịch Sàn trả trong khoảng thời gian đó để đối chiếu với các đơn để phát hiện đơn trả thiếu, trả đủ
Đơn trả thiếu các bạn có thể xem ở menu TÀI CHÍNH > Trả thiếu

Khiếu nại lệch cước vận chuyển Shopee

Nếu sản phẩm của bạn đặt đúng cân nặng mà đơn hàng vẫn bị lêch cước thì bạn hãy gửi email khiếu nại lên shopee, tích chọn các đơn đó trong mục Đơn Nợ rồi nhấn nút xuất ra file excel, rồi đính kèm file đó vào email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng shopee trả thiếu tiền doanh thu
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop đang bị thiếu tiền doanh thu, mặc dù shop đặt đúng cân nặng cho từng sản phẩm. Mong shopee kiểm tra và trả đủ tiền cho shop
Đính kèm: file xuất ra từ Ship Xanh như hướng dẫn ở trên
Copy link