Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Đẩy sản phẩm Shopee

Nếu sử dụng Ship Xanh đẩy sản phẩm tự động thì bạn sẽ không phải canh 4 tiếng 1 lần vào kênh người bán Shopee để đẩy từng sản phẩm rất mất thời gian và bất tiện.
Sử dụng Ship Xanh đẩy sản phẩm Shopee tự động sẽ giúp tăng mức độ hiển thị của sản phẩm đó, từ đó tăng tương tác và tăng đơn hàng cho shop

Hướng dẫn đẩy sản phẩm Shopee tự động

Bước 1: Chọn 1 shop Shopee (xem hướng dẫn kết nối shop) mà bạn muốn đẩy, chờ danh sách sản phẩm hiện ra rồi tích chọn những sản phẩm mà bạn muốn đẩy. Sau đó nhấn nút đẩy, 10 phút sau Ship Xanh sẽ tự động đẩy, bạn đừng đẩy thủ công
Nếu chọn nhiều hơn 5 sản phẩm thì Ship Xanh sẽ đẩy tuần tự mỗi lần 5 sản phẩm cho đến hết
Bạn có thể sắp xếp cột bằng cách nhấp vào biểu tượng hình tam giác đối xứng hoặc lọc tìm sản phẩm bằng cách nhấp vào hình kính lúp ở cột Tên
Bước 2: Chờ khoảng 10 phút rồi nhấn Xem sản phẩm đang đẩy để xem kết quả, 4 tiếng/lần Ship Xanh sẽ tự động đẩy tuần tự các sản phẩm