Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Thêm tiện ích Ship Xanh vào trình duyệt

Bước 1: Trên máy tính, dùng Chrome hoặc Edge hoặc Cốc Cốc mở trang https://chrome.google.com/webstore/detail/shipxanh-retail-managemen/bnfhbhgdplalghadceaceocmildbfhmn?hl=vi rồi nhấn nút Thêm vào Chrome
Bước 2: Mở kênh người bán Shopee hoặc Tiktok Shop ra (chú ý phải đúng trang chủ https://banhang.shopee.vn hoặc https://seller-vn.tiktok.com/homepage) sẽ thấy Ship Xanh yêu cầu đăng nhập ở góc dưới bên trái, nhấn vào đó để đăng nhập Ship Xanh. Tiếp theo đăng nhập Shopee