Đăng Chéo Sàn
Sau khi thêm sản phẩm vào danh sách Đăng Hàng Loạt, bạn có thể đăng bán sản phẩm lên các sàn Shopee, Lazada, Sendo
Vào mục Đăng Hàng Loạt rồi chọn sàn mà bạn muốn đăng, sẽ thấy danh sách các sản phẩm đang chờ đăng. Nếu thấy sản phẩm báo không hợp lệ thì thường là do chưa có cân nặng, kích thước, danh mục,...
Sản phẩm cột OK màu vàng là chưa hợp lệ, màu xanh là đã hợp lệ để đăng lên sàn.
Có thể tìm kiếm sản phẩm muốn sửa bằng nút biểu tượng lọc ở bên phải màn hình, có thể sửa hàng loạt sản phẩm bằng cách tích chọn sản phẩm rồi nhấn Sửa hàng loạt. Ví dụ có thể tích chọn sản phẩm thứ 3 rồi giữ phím Shift tích sản phẩm thứ 13 để chọn cùng lúc 10 sản phẩm.
Mẹo: Khi không biết đặt danh mục cho sản phẩm là gì, đơn giản là vào sàn tìm sản phẩm tương tự, rồi bắt chước theo danh mục của sản phẩm đó

Đăng lên Shopee

Nếu sản phẩm gốc từ Shopee thì chỉ cần điền thêm cân nặng là đăng được. Nếu sản phẩm gốc từ sàn khác thì cần bổ sung thêm cân nặng, danh mục và có thể là một số thuộc tính mà Shopee yêu cầu bắt buộc.

Đăng lên Lazada

Nếu sản phẩm gốc từ Shopee thì cần bổ sung cân nặng, kích thước, danh mục là có thể đăng được. Nếu sản phẩm gốc từ chính Lazada thì không cần bổ sung danh mục nữa.
Copy link
On this page
Đăng lên Shopee
Đăng lên Lazada