Ship Xanh
Việt Nam
Search
K

Nháp

Dùng cho bán hàng tại cửa hàng hoặc tạo đơn ship ngoài sàn cho khách, tạo đơn khách đặt trước (ví dụ khách đặt hàng theo số đo và chờ bạn có hàng rồi giao sau)
Bước 1: Nhấn nút + ngay tại menu để tạo một đơn nháp, sau đó thêm các sản phẩm có trong kho vào đơn hàng. Xem hướng dẫn thêm sản phẩm vào kho nếu chưa có sản phẩm trong kho. Các bước thao tác từ 1 đến 5 như ảnh minh họa. Bạn có thể giảm giá cho đơn theo nhiều cách:
  • Giảm theo giá trị: Giá của tất cả sản phẩm được chọn sẽ trừ đi số tiền giảm
  • Giảm theo %: Giá sẽ giảm theo số % nhập vào (như hình trên)
  • Giảm theo giá cố định: Giá mới sẽ như bạn nhập vào
  • Giảm theo phân bổ: Ví dụ bạn muốn tổng số tiền giảm là X thì số tiền này sẽ được phân bổ giảm đều vào các sản phẩm bạn chọn
Có thể bỏ qua bước 2 nếu bạn không muốn thu thập thông tin người mua, ví dụ khách đến cửa hàng mua. Bỏ luôn bước 3 nếu không đặt ship cho khách
Bước 2: Nhập thông tin người mua, người nhận hàng, số điện thoại người nhận hàng và tags. Bạn cũng có thể thêm nhiều ghi chú nếu cần. Ví dụ ghi chú "đóng thiếu món abc", "đã gọi điện khách đồng ý đổi x sang y",... để sau này làm căn cứ xử lý khiếu nại
Nếu bạn chọn nguồn khách thì sau này trong báo cáo thống kê sẽ cho bạn biết khách của bạn đến từ đâu
Trong một số trường hợp, việc dùng tags rất quan trọng, giúp bạn phân loại đơn hàng.
Bước 3: Để đặt đơn ship ngoài cho khách, hãy chọn đơn vị vận chuyển mà bạn sẽ sử dụng. Ship Xanh đã hỗ trợ đặt đơn trực tiếp trên Ship Xanh đối với Giao Hàng Tiết Kiệm, HeyU Giao Hàng Nhanh (xem hướng dẫn kết nối Kênh vận chuyển), các đơn vị chưa hỗ trợ bạn sẽ phải đặt thủ công trên website của họ trong lúc chờ Ship Xanh tích hợp sớm nhất có thể
Bước 4: Thu tiền của khách, bước này rất quan trọng vì nó giúp bạn theo dõi công nợ của đơn hàng này. Nếu khách trả tiền toàn bộ hoặc một phần tiền thì hãy ghi nhận bằng cách nhấn nút + Thêm giao dịch (xem Menu => Giao dịch). Điều này giúp bạn nhận ra đơn này đã trả đủ hoặc trả thiếu, hoặc chưa trả hoặc trả thừa. Cuối cùng là chuyển trạng thái từ Nháp sang Khách đã nhận (nếu bán tại cửa hàng) hoặc Chờ đóng gói
Mẹo: In hóa đơn có QR thanh toán sẽ tự động điền số tiền, nội dung chuyển khoản có ID đơn, thời gian tạo đơn để bạn tiện nhận dạng giao dịch chuyển khoản của khách.