Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Đồng bộ đơn

Quản lý tập trung tại Ship Xanh sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian vận hành, thao tác đơn giản
Để đồng bộ đơn hàng vào Ship Xanh thì đơn đó phải có mã vận đơn, tức là bạn cần phải xác nhận đơn đó trên sàn để sàn họ sinh ra mã vận đơn
Có 2 tùy chọn đồng bộ:
  1. 1.
    Đồng bộ đơn đã xác nhận: Ship Xanh sẽ lấy về các đơn mà bạn mới xác nhận trên sàn, tức là đang chờ đóng gói trên sàn
  2. 2.
    Đồng bộ đơn đã xác nhận & đơn đang giao: Bao gồm cả đơn đã xác nhận trên sàn và đơn đang giao (đơn đang trên đường vận chuyển)
Kết quả là đơn mới xác nhận trên sàn sẽ đồng bộ vào Bán Hàng => Chờ Đóng Gói, còn đơn đang giao trên sàn sẽ đồng bộ vào Bán Hàng => Đã Gửi trên Ship Xanh
Mục đích của tùy chọn thứ 2 là dành cho lần đầu tiên bạn đồng bộ đơn hàng, Ship Xanh cần phải biết đơn nào đang trên đường vận chuyển, từ đó xác định được đơn đó liệu sẽ được giao thành công hoặc nếu bị hoàn về thì sẽ Ship Xanh sẽ tự động cảnh báo