Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Đổi hàng

Trạng thái này giúp bạn theo dõi hành trình đổi hàng cho khách từ lúc bắt đầu cho đến khi đổi xong
Tình huống: Khách mua của bạn 2 quần, 3 áo nhưng một áo bị chật và họ muốn đổi cái bị chật đó.
Bạn cần thực hiện đúng quy trình đổi hàng:
Bước 1: Đổi trạng thái đơn hàng đó về Đổi hàng, xác nhận việc đã nhận được một phần hàng hoàn đó hay chưa. Nếu khách đem theo hàng đổi tại cửa hàng thì chọn Đã hoàn, nếu đổi thông qua bên vận chuyển giao hàng đổi trả thì để là Chưa hoàn
Bước 2: Thêm sản phẩm khác vào đơn hàng cho khách, kiểm tra công nợ xem chênh lệch thanh toán cho khách. Nếu mọi thứ ok và đã nhận được hàng đổi của khách thì lại chuyển trạng thái đơn sang Khách đã nhận. Ngược lại vẫn để nguyên trạng thái Đổi hàng cho đến khi nhận được hàng đổi