Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Đã gửi

Đây là các đơn hàng đã giao cho bên vận chuyển, có nghĩa là các đơn này đang trên đường đi đến tay người mua
Như đã nói, bạn đừng bao giờ tự mình chuyển trạng thái đơn hàng sang Đã gửi, thay vào đó hãy để Ship Xanh tự động kiểm tra xem bên vận chuyển họ đã cập nhật cho bạn hay chưa? nếu rồi thì Ship Xanh sẽ tự động chuyển trạng thái sang Đã gửi cho bạn.
Ship Xanh cũng tự động kiểm tra xem trong số các đơn Đã gửi, nếu đơn nào giao thành công đến tay người mua rồi thì nó sẽ tự động chuyển trạng thái sang Đã giao. Đồng thời Ship Xanh cũng tự động nhận biết liệu đơn này có bị sàn Hủy (do thất lạc, do khách bom,...) và cảnh báo đỏ cho bạn
Ví dụ: Ship Xanh cảnh báo số 1 màu đỏ có nghĩa rằng đơn hàng đó bị thất lạc và đang chờ Shopee bồi thường cho bạn, hãy liên hệ khách đặt đơn khác.