Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Đã giao

Đơn đã giao đến tay người mua, hầu hết mọi đơn hàng đều có kết thúc có hậu là đã giao thành công nếu như nó không bị Hoàn/Hủy vì bất cứ lý do gì
Một khi đơn hàng nằm trong danh sách này có nghĩa là nó đã trải qua hành trình tốt đẹp từ kho của bạn đến tay người mua món hàng đó.
Đối với đơn hàng bán tại cửa hàng, sau khi lên đơn cho khách và nhấp chuyển trạng thái sang Khách đã nhận
Đối với đơn hàng bán trên sàn Thương mại điện tử, ship ngoài cho khách thì Ship Xanh sẽ tự động chuyển trạng thái đơn từ Đã gửi sang Đã giao sau khi Ship Xanh kiểm tra định kỳ trạng thái của đơn sau mỗi tiếng