Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Đã đóng gói

Danh sách các đơn hàng đã đóng gói, lúc này các đơn hàng đã sẵn sàng để giao đi, có thể tạo phiếu xuất kho nếu muốn
Nếu đơn hàng đã giao cho bên vận chuyển thì trong vòng 1 tiếng Ship Xanh sẽ tự động chuyển trạng thái đơn sang Đã gửi mà bạn không cần làm gì cả, nếu chờ vài tiếng mà đơn hàng không tự động chuyển trạng thái, hãy khiếu nại ngay.
Từ chối mọi yêu cầu hủy đơn của khách nếu bạn đã gửi hàng đi. Nếu chưa gửi hàng đi và bạn đồng ý hủy đơn của khách trên sàn Thương mại điện tử thì đồng thời bạn cũng phải hủy đơn đó trên Ship Xanh
Đơn chuyển từ Đã đóng gói sang Hủy thì tồn kho sẽ tăng theo số lượng sản phẩm trong đơn và đơn này sẽ không bị theo dõi công nợ thanh toán