Ship Xanh
Việt Nam
Search
K
Comment on page

Chờ đóng gói

Danh sách đơn hàng chờ bạn đóng gói để giao đi, nhớ chuyển trạng thái đơn sang Đã đóng gói ngay thời điểm bạn đóng gói xong để tránh bị nhầm lẫn đóng gói nhiều lần 1 đơn
Nếu người mua yêu cầu hủy đơn hàng đang Chờ đóng gói và bạn đồng ý thì bạn hãy chuyển trạng thái đơn hàng sang Hủy bằng cách nhấp vào chi tiết đơn đó rồi chuyển trạng thái
Đơn chuyển từ Chờ đóng gói sang Hủy thì tồn kho sẽ tăng theo số lượng sản phẩm trong đơn và đơn này sẽ không bị theo dõi công nợ thanh toán