Video, ảnh Shopee
Bạn có thể tải bộ ảnh sản phẩm bất kỳ trên shopee, hoặc tải video của sản phẩm về máy tính
Mở sản phẩm bất kỳ nào đó mà có video, như người mua đang xem, bạn sẽ thấy nút tải về video ở góc dưới bên trái. Làm tương tự nếu muốn tải bộ ảnh sản phẩm
Hoặc bạn có thể di chuột vào bất cứ hình ảnh nào trong trang nó cũng sẽ hiện nút Tải Ảnh
Copy link