Thêm Sản Phẩm
Để quản lý tồn kho, bạn cần phải nhập các lô hàng sản phẩm vào kho. Bạn cần phải định nghĩa sản phẩm bằng cách thêm mới hoặc tạo sản phẩm từ sản phẩm trên Shopee, 1688

Tự tay tạo sản phẩm

Bạn có thể tự tạo sản phẩm, với các thông tin tối thiểu như tên sản phẩm, ảnh sản phẩm
Truy cập menu KHO > Sản phẩm
Copy link