Hàng Hoàn
Rắc rối thường gặp là làm sao biết được đơn hoàn hay chưa. Đừng lo, Ship Xanh sẽ cảnh báo cho bạn nếu đơn đó chưa nhận được hàng hoàn mà đã bị Shopee hủy đơn

Nhận đơn hoàn

Khi nhận được đơn hoàn, bạn hãy cập nhật trạng thái đã hoàn cho chúng, bằng cách truy cập vào https://banhang.shipxanh.com/order-management/return-orders-list Sau đó nhấn nút Quét Đơn Hoàn, và làm theo hướng dẫn

Khiếu nại chưa nhận hàng hoàn

Hàng ngày bạn sẽ phải Quét Đơn Hủy kiểm tra xem liệu có đơn nào bị Hủy mà Shop vẫn chưa nhận được hàng hoàn thì phải khiếu nại ngay lên Shopee trong vòng 24 tiếng
Ship Xanh sẽ kiểm tra các đơn Đã Gửi Đi xem có đơn nào bị Hủy bởi Shopee hay không. Nếu có sẽ xuất hiện cảnh báo trong danh sách đơn Đã Gửi Đi
Có 4 đơn bị Hủy bởi Shopee mà shop lại chưa nhận được hàng hoàn
Email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng shopee chưa hoàn nhưng đã hủy đơn của shop
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop vẫn chưa nhận được hàng hoàn nhưng Shopee đã hủy đơn của shop. Danh sách các mã vận đơn gồm có:
[ liệt kê các mã vận đơn ra đây, mỗi dòng 1 mã. Nếu nhiều thì xuất ra file excel từ danh sách đơn Đã Gửi Đi trên Ship Xanh ]