Đồng bộ đơn
Bạn có rất nhiều shop và muốn xử lý đóng gói tập trung bởi Ship Xanh. Gom tất cả đơn hàng lại, tổng hợp lượng hàng cần lấy sẽ giúp đóng hàng nhanh nhất
Sau khi xác nhận đơn cho các shop của bạn thì các đơn đó sẽ có mã vận đơn và có thể đồng bộ vào phần mềm Ship Xanh. Sẽ giúp bạn quản lý được hết vòng đời mà mỗi đơn hàng sẽ phải trải qua
Sau khi đồng bộ, bạn sẽ thấy các đơn của tất cả các shop của bạn nằm trong mục Đơn Mới

Copy link
Contents