Đối soát
Bạn nên đối soát thường xuyên để chắc chắn rằng Shopee đã trả đủ tiền cho đơn hàng chưa. Một số bạn bị hụt tiền do bên vận chuyển trừ thêm phí dù đã set đúng cân
Xem kinh nghiệm xương máu, bạn này dùng Ship Xanh đối soát mới biết là bị hụt gần 6 triệu. https://www.facebook.com/groups/LapnghiepvoiShopee/permalink/3671275942994643/
Mở phần mềm Ship Xanh lên và nhấn nút Đối Soát
Sau đó chọn shop để đối soát và chọn khoảng thời gian đối soát.
Kết quả đối soát xem tại địa chỉ https://banhang.shipxanh.com
Sau khi đối soát, nếu phát hiện ra đơn nào trả thiếu thì Ship Xanh sẽ thống kê ở mục Đơn Nợ, cột đối soát số âm có nghĩa là đang bị thiếu từng đó tiền. Thiếu thường do lệch cước vận chuyển, đơn trả hàng hoàn tiền, hoặc cũng có thể do Shopee trả thiếu
Các đơn trả đủ sẽ xuất hiện ở mục Đơn Hoàn Thành

Khiếu nại lệch cước vận chuyển Shopee

Nếu sản phẩm của bạn đặt đúng cân nặng mà đơn hàng vẫn bị lêch cước thì bạn hãy gửi email khiếu nại lên shopee, tích chọn các đơn đó trong mục Đơn Nợ rồi nhấn nút xuất ra file excel, rồi đính kèm file đó vào email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng shopee trả thiếu tiền doanh thu
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop đang bị thiếu tiền doanh thu, mặc dù shop đặt đúng cân nặng cho từng sản phẩm. Mong shopee kiểm tra và trả đủ tiền cho shop
Đính kèm: file xuất ra từ Ship Xanh như hướng dẫn ở trên