Hỏi Đáp
Phải làm gì khi đơn đã đóng gói mà bị hủy, đơn giao đi rồi mà bị hủy, ...
Đơn hàng được quản lý bởi Ship Xanh thì chúng ta sẽ theo dõi các trạng thái đơn của Ship Xanh, nếu gặp tình huống xấu thì hãy xử lý theo đúng logic mà chúng ta thấy hợp lý nhất

Chưa giao cho bên vận chuyển nhưng bị Hủy bởi Shopee?

Tình huống: Trạng thái đơn trên Ship Xanh là Đơn mới hoặc đã đóng gói nhưng chưa giao đi, và đơn này đã bị hủy bởi Shopee.
Giải pháp: Nhanh trí hủy luôn đơn đó trên Ship Xanh
Mở chi tiết đơn đó ra rồi nhấn vào Đã Hủy

Đã giao cho bên vận chuyển nhưng bị Hủy bởi Shopee?

Tình huống: Trạng thái đơn trên Ship Xanh là đã đóng gói, bên vận chuyển đã ký nhận và chở bao hàng đi rồi, bên vận chuyển chưa kịp cập nhật đã lấy hàng thì đơn đã bị hủy bởi Shopee.
Giải pháp: Chụp ảnh Phiếu Xuất Kho của đơn đó rồi khiếu nại lên Shopee
Email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng đã giao cho bên vận chuyển nhưng bị hủy
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop đã giao cho bên vận chuyển nhưng bị hủy bởi shopee, mong shopee sớm hoàn lại cho shop, các đơn đó gồm:
[liệt kê danh sách các đơn]
Kèm theo ảnh chụp Phiếu Xuất kho có chữ ký của bên vận chuyển

Bên vận chuyển không đến lấy hàng?

Tình huống: Đã đóng gói xong, đã tạo phiếu xuất kho nhưng bên vận chuyển không đến lấy hàng, mặc dù lúc xác nhận đơn hàng đã chọn ngày giao và chọn Bên vận chuyển đến lấy hàng thay vì tự Đem ra bưu cục
Giải pháp: Chụp ảnh Phiếu xuất kho rồi gửi khiếu nại lên shopee theo mẫu dưới. Trường hợp xấu nhất đơn bị hủy tự động thì nhờ khách đặt lại đơn, tuy nhiên việc khiếu nại vẫn phải thực hiện để Shopee phạt bên vận chuyển chứ không phạt shop
Email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng đã đóng gói xong nhưng bên vận chuyển không đến lấy hàng
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop đã đóng gói xong nhưng bên vận chuyển không đến lấy hàng
[liệt kê danh sách các đơn]
Kèm theo ảnh chụp Phiếu Xuất Kho
Copy link
On this page
Chưa giao cho bên vận chuyển nhưng bị Hủy bởi Shopee?
Đã giao cho bên vận chuyển nhưng bị Hủy bởi Shopee?
Bên vận chuyển không đến lấy hàng?