Giao hàng
Tạo phiếu xuất kho, giao các đơn đã đóng gói cho bên vận chuyển, ký phiếu xuất là xong
Mở danh sách đơn Đã Đóng Gói ra bạn sẽ thấy ở góc dưới bên trái Ship Xanh có thống kê mỗi bên vận chuyển có bao nhiêu đơn hàng đang sẵn sàng chờ giao đi. Bạn nhấn dấu + để tạo phiếu xuất kho, sau đó vào menu KHO > Phiếu xuất để in phiếu
In phiếu và cho shipper ký nhận đã lấy hàng

Đơn đã gửi đi?

Ship Xanh sẽ tự động thực hiện kiểm tra tất cả các đơn Shipper đã lấy hàng 1 tiếng 1 lần, xem họ đã cập nhật trạng thái trên Shopee là Đã giao cho ĐVVC (đơn vị vận chuyển) hay chưa. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì toàn bộ đơn sẽ tự động nhảy vào danh sách Đã Gửi Đi và biến mất khỏi danh sách Đã Đóng Gói, nếu không thì chúng ta sẽ khiếu nại lên Shopee theo hướng dẫn dưới đây.

Khiếu nại việc chậm cập nhật

Ví dụ: Lúc xác nhận đơn hàng Shopee bạn chọn giao hàng ngày 15/10 và bạn đã giao đi đúng ngày đó, có chữ ký của bên vận chuyển trên Phiếu Xuất Kho.
Nếu đến cuối ngày mà bên vận chuyển vẫn chưa cập nhật trạng thái đã lấy hàng cho tất cả các đơn thì bạn phải khiếu nại lên shopee. Nếu không khiếu nại thì bạn sẽ bị ghi nhận giao trễ, nhẹ thì bị giảm tương tác, nặng thì ăn tạ, để lâu quá thì bị Hủy đơn tự động (bạn sẽ mất tiền dù đã giao hàng đi)
Email khiếu nại gửi cho Shopee tại địa chỉ: [email protected]
Tiêu đề thư: Khiếu nại các đơn hàng shopee chưa cập nhật Đã lấy hàng, mặc dù shop đã giao
Nội dung thư:
Chào Shopee,
Các đơn hàng của shop vẫn chưa chuyển sang trạng thái đã lấy hàng, mặc dù shop đã giao cho bên vận chuyển. Danh sách các mã vận đơn gồm có:
[ liệt kê các mã vận đơn ra đây, mỗi dòng 1 mã. Nếu nhiều thì xuất ra file excel từ chi tiết phiếu xuất trên Ship Xanh ]
Đính kèm: file ảnh chụp Phiếu Xuất Kho có chữ ký của bên vận chuyển
Copy link
On this page
Đơn đã gửi đi?
Khiếu nại việc chậm cập nhật