Thêm Sản Phẩm
Bạn có thể copy sản phẩm từ shop bất kỳ trên Shopee, Lazada để làm nguyên liệu nội dung cho việc đăng sản phẩm của bạn bằng cách thêm sản phẩm vào danh sách đăng hàng loạt

Copy sản phẩm từ Shopee

Mở bất kỳ sản phẩm Shopee nào nó ra như người mua đang xem, bạn sẽ thấy Ship Xanh ở góc dưới bên trái màn hình. Bạn muốn copy sản phẩm đó lên đâu thì tích vào đó, rồi nhấn vào Lưu Để Đăng.
Ngoài ra bạn có thể nhấn vào nút Lưu Cả Shop nếu muốn lưu hàng loạt sản phẩm của shop đó vào danh sách Đăng Hàng Loạt của Ship Xanh. Đối với Shop có nhiều sản phẩm, bạn sẽ lưu được 30 sản phẩm/trang, hoặc có thể lưu bất kỳ sản phẩm nào trong trang bạn đang xem

Copy sản phẩm từ Lazada

Cách làm tương tự như copy sản phẩm từ Shopee

Sản phẩm chờ đăng hàng loạt

Lúc này trong danh sách các sản phẩm chờ đăng hàng loạt sẽ xuất hiện các sản phẩm mà bạn vừa copy. Để đăng lên Shopee hoặc Lazada hoặc Sendo, bạn chỉ cần sửa bổ sung cân nặng, kích thước, danh mục nếu chưa có